Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการขอใช้งาน

  1. Login ด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) 
  2. คลิกเมนูขอใช้ระบบ Webex
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว คลิก Submit
  4. รอ E-mail ตอบกลับ พร้อมส่งรายละเอียดการใช้งาน

User login

ล็อกอินด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport)
รหัสผ่านระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport)

ติดต่อ

มีปัญหา Login เข้าเว็บไม่ได้ หรือเรื่องอื่น ๆ

โทรศัพท์ 074317100 ต่อ 3030 e-mail : webex@rmutsv.ac.th